Telefon: 0706 45 69 57

co@litoutveckling.se

START

VÄLKOMMEN TILL LITO UTVECKLING

 

 

LITO utveckling är ett konsult- och coach företag. LITO står för Ledarskap- Individ, Team, Organisation. Vårt förhållningssätt är relationen, sammanhanget & processen, som i sin tur leder till ett resultat för våra kunder.

Huvudområden

LEDARSKAP

TEAMUTVECKLING

LIVS- OCH KARRIÄRUTVECKLING

Som Samtalspartner använder jag mig av det coachande förhållningssättet, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling. Genom att ställa öppna och värderingsfria frågor. Detta så att du kan nå mer av din potential, fokusera din energi och göra tydliga val.

Team utveckling syftar till att öka din verksamhets effektivitet och välmående genom att utveckla gruppen. Vi tillgodoser ert behov av team utveckling genom att anpassa vårt arbete efter gruppens behov och mål.

 

Livs- och karriärutveckling är personlig utveckling i arbetslivet och i livet. Via en metodisk självinventering ser du på dina egenskaper, styrkor, kunskaper, värderingar och vision.